English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
Tips
#97

Anonym on 21 Feb 2015
دست به اقدامات عجیب و غریبی می زنند تا دل محبوب خود را بدست بیاورند و جواب مثبت را از او بگیرند.

0نظر دهید | ☠ گزارش تخلف | بازگشت به فهرست پرسش ها

1 پاسخ


#74
Anonym on 21 Feb 2015

0
They resort to strange/unique/crazy measures to win the heart of their beloved and to get her/his affirmation (to get him/her to say yes).
نظر دهید | ☠ گزارش تخلف

پاسخ من برای این سوال

B I S نوشتن راست به چپ
با ثبت نام و ورود به سایت دیگر نیازی به سیستم تطبیق کد امنیتی نیست و میتوانید هر زمانی پرسش، پاسخ و یا همکاری خود را ویرایش کنید.

سیستم تطبیق کد امنیتی*
مقدار کد:
Reload Image
شرایط استفاده از سایت را خوانده‌ام و آن را قبول دارم.
✘ ببند
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com