English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
Tips
#702

Anonym on 09 Sep 2015
روحانی چندمین رئیس جمهور است

0نظر دهید | ☠ گزارش تخلف | بازگشت به فهرست پرسش ها

1 پاسخ


#652
nazi on 09 Sep 2015

0
1. How many presidents were there before President Rohani?

2. Which president is he in number?


3. What number president is Rohani?

نکته: با توجه به اینکه در زبان انگلیسی معادل "چندمین" را نداریم این سه جمله از مرسوم ترین ها برای این موقعیت محسوب می شود و مورد سوم علی رغم اینکه از نظر دستوری درست به نظر نمی رسد اما استفاده می شود و غیر رسمی است.

نظر دهید | ☠ گزارش تخلف

پاسخ من برای این سوال

B I S نوشتن راست به چپ
با ثبت نام و ورود به سایت دیگر نیازی به سیستم تطبیق کد امنیتی نیست و میتوانید هر زمانی پرسش، پاسخ و یا همکاری خود را ویرایش کنید.

سیستم تطبیق کد امنیتی*
مقدار کد:
Reload Image
شرایط استفاده از سایت را خوانده‌ام و آن را قبول دارم.
✘ ببند
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com