English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
Tips
#39

Anonym on 30 Jan 2015
incentive

0what's differnt between incnetive and motive?
نظر دهید | ☠ گزارش تخلف | بازگشت به فهرست پرسش ها

1 پاسخ


#455
بروز رسانیده در 20 Jul 2015 nazi on 20 Jul 2015

0
در اصل این دو بسیار به هم شبیه هستند. با این تفاوت که incentive بیشتر حالت تشویق دارد در حالی که motive دلیلی برای انجام کاری است.
نظر دهید | ☠ گزارش تخلف

پاسخ من برای این سوال

B I S نوشتن راست به چپ
با ثبت نام و ورود به سایت دیگر نیازی به سیستم تطبیق کد امنیتی نیست و میتوانید هر زمانی پرسش، پاسخ و یا همکاری خود را ویرایش کنید.

سیستم تطبیق کد امنیتی*
مقدار کد:
Reload Image
شرایط استفاده از سایت را خوانده‌ام و آن را قبول دارم.
✘ ببند
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com