English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
Tips
#3

7 on 19 Jul 2013
New Format

0I strongly believe that with this new version of the Dictionary, you have lost a lot of users. It is not helpful at all, specially idioms are wholly disappeared, and translation is not as perfect as the past.
نظر دهید | ☠ گزارش تخلف | بازگشت به فهرست پرسش ها

2 پاسخ


#1
perdic on 24 Jul 2013

+1
سرویس های کاربردی متفاوتی را بر اساس نیاز کاربران به سایت اضافه کرده ایم و این تغییرات در ابتدا برای کاربران سایت نا آشناست. از جمله سرویس پیشرفته جستجو. برای جستجو در دسته بندی واژه ای (برای مثال idiom) می توان از {idiom} در موقع جستجو استفاده کرد.

در صفحه راهنما نحوه استفاده این سرویس بطور کامل توضیح داده شده است.

http://www.perdic.com/help.php

معنی های موجود در سایت همان معنی های سایت قبلی می باشند که متاسفانه بعضی از معنی ها موجود باید تصحیح شوند. در سایت جدید هر کاربری می تواند برای بهتر شدن معنی ها و کامل شدن آنها با سایت همکاری کند.
نظر دهید | ☠ گزارش تخلف

#2
hamed on 08 Aug 2013

0
that is good help
نظر دهید | ☠ گزارش تخلف

پاسخ من برای این سوال

B I S نوشتن راست به چپ
با ثبت نام و ورود به سایت دیگر نیازی به سیستم تطبیق کد امنیتی نیست و میتوانید هر زمانی پرسش، پاسخ و یا همکاری خود را ویرایش کنید.

سیستم تطبیق کد امنیتی*
مقدار کد:
Reload Image
شرایط استفاده از سایت را خوانده‌ام و آن را قبول دارم.
✘ ببند
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com