English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
Tips
#2201

Anonym on 29 Mar 2018
معادل انگلیسی بچه تیر که تیری است به اندازه نصف و یا کمتر از نصف تیر معمولی برای پرتاب با کمان به کمک یک ساقه نیم استوانه ای بریده شده از درخت بامبو به اندازه طول یک تیر معمولی برای زدن هدفی در دوردست

0نظر دهید | ☠ گزارش تخلف | بازگشت به فهرست پرسش ها

پاسخ من برای این سوال

B I S نوشتن راست به چپ
با ثبت نام و ورود به سایت دیگر نیازی به سیستم تطبیق کد امنیتی نیست و میتوانید هر زمانی پرسش، پاسخ و یا همکاری خود را ویرایش کنید.

سیستم تطبیق کد امنیتی*
مقدار کد:
Reload Image
شرایط استفاده از سایت را خوانده‌ام و آن را قبول دارم.
✘ ببند
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com