English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 150 (8108 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
shell fragments U بسک گلوله
shell fragments U قطعات گلوله
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
fragments U قطعه باقیمانده
fragments U تکه پاره
fragments U قطعه
fragments U بسک گلوله
fragments U قطعه قطعه کردن
fragments U ریز کردن
fragments U قطعات متلاشی خردکردن
fragments U تکه
fragments U خرده
fragments U پاره
chosen fragments U قطعات گزیده
chosen fragments U قطعات منتخبه
shell U برنامه واسطه
shell U برنامه خروج موقت
shell U پوست تخم مرغ
in one's shell <idiom> U صرف نظر کردن،بی صدا
out of one's shell <idiom> U گفتگو دوستانه
shell out U خارج شدن به سیستم عامل وقتی که برنامه اصلی هنوز در حافظه است , پس کاربر به برنامه برمی گردد
shell out U هزینه چیزی را قبول کردن
shell out U پرداختن
shell off U گلوله باران کردن
shell off U با نارنجک مورد حمله قراردادن
to shell off U ورقه ورقه شدن ورامدن
shell U نرم افزار واسط بین کاربر و سیستم عامل , معمولاگ برای اینکه سیستم عامل دوستانه تر وساده تر شود
shell U گلوله توپ
shell U فشنگ
shell U پوست کندن از مغز میوه را دراوردن
shell U سبوس گیری کردن
shell U پوست
shell U قشر
shell U بدنه ساختمان
shell U قشر زمین
shell U پوکه فشنگ
shell U صدف حلزون کاسه یا لاک محافظ جانور
shell U عامل محافظ حفاظ
shell U جلد
shell U پوست فندق وغیره
shell U کالبد
shell U بدنه پوکه فشنگ گلوله باران کردن پوسته پوست کندن
shell U پوسته
shell U توده
shell U ساچمه وچاشنی
shell U زرهی پوشش
shell U جعبه حاوی باروت
shell U پوکه
shell U صدف
shell U لایه
shell U قایق دراز و باریک مخصوص مسابقه با پارو ژاکت سبک ضد باران
shell shock U روان رنجوری جنگ
shell roof U بام پوستهای
shell game U قمار با گردو
shell room U انبار مهمات ناو
shell room U انبار گلوله
shell sort U الگوریتم ذخیره داده که داده ها در هر عمل مرتب سازی بیشتر از یک جابجایی می توانند داشته باشند
shell structure U ساختار لایهای
shell proof U مقاوم در مقابل گلوله
shell proof U ضد گلوله
shell proof U ضد نفوذ گلوله
shell game U گردو بازی
tracer shell U گلوله رسام
shell mould U قالب گرفتن پوستهای
shell limestone U اهک صدفدار
shell lime U سنگ اهک صدفی
shell jacket U بالاتنه کوتاه دکمه دار نظامی
shell structure U ساختارپوستهای
shell transformer U مبدل جوشن دار
head shell U حافظسر
inner door shell U پوستداخلیدر
lower shell U قشرتحتانی
shell membrane U پوستغشا
upper shell U قشررویه
shell suit U نوعیکتوشلوارغیرمعمولی-شلوولباجنسدرخشندهوبراقوسبک
shell-shocked U موجی- مبتلا بهاختلالاتناشیازجنگ
To come out of oness shell. U از جلد ( لاک ) خود در آمدن
The shell does not always contain a pearl. <proverb> U همیشه در صدف گوهر نباشد .
shell-shock U روان رنجوری جنگ
shell pink U رنگ قرمز مایل به زرد
ventus's shell U کس گربه
shell wave U صدای زوزه گلوله
shrapnel shell U گلوله انفجاری
soft shell U دارای پوسته ترد وشکننده
soft shell U دارای عقیده معتدل
soft shell U حلزون دارای صدف نرم
soft shell U نرم پوسته
star shell U گلوله نورافشان
star shell U گلوله منور
the shell of an egg U پوست تخم مرغ
tortoise shell U پوست ابرهای لاک پشت دریایی
shell-shock U اختلال روحی در اثر صدای افنجار نارنجک وامثال ان وحشت واضطراب حاصله ازصدای انفجار
shell formwork U قالب بندی غلافی
shell shock U اختلال روحی در اثر صدای افنجار نارنجک وامثال ان وحشت واضطراب حاصله ازصدای انفجار
egg shell U مانندپوست تخم مرغ
egg shell U نازک
electron shell U پوسته الکترون
energy shell U لایه انرژی
energy shell U پوسته انرژی
fixed shell U گلوله متصل
furnace shell U قشر یا پوسته کوره
furnace shell U جدارکوره
gas shell U گلوله دودانگیز
hard shell U سخت پوست
hard shell U کاسه دار
egg shell U پوست تخم
ear shell U گوشک ماهی
downstream shell U خاک پایین دست
band shell U جایگاه دستهء موزیک که عقب ان بشکل صدف مقعر بزرگی است
cartridge shell U بدنه پوکه فشنگ
cartridge shell U بدنه پوکه
cockle shell U کرجی کوچک
cockle shell U یکجورصدف
cooling shell U قشر سرد کننده
cooling shell U پوسته سردکننده
cupola shell U پوسته کوپل
shell casting U ریخته گری پوستهای
downstream shell U پشته پایاب
downstream shell U توده پایاب خاکریز پایاب
hard shell U سخت
hard shell U متعصب
piercing shell U گلوله ثاقب
shell back U دریانوردی که از خط استواگذشته باشد
pearl shell U صدف
shell bean U لوبیایی که مغز ان خوراکی است
shell bean U دانه مغذی لوبیا
shell bit U مته گلویی
shell bit U مته قاشقی
shell fish U ماهی صدف
shell fish U جانور صدف
the shell of a mollusk U صدف
outer shell U پوسته والانس
outer shell U لایه والانس
magnetic shell U زرورق مغناطیسی
valence shell U لایه والانس
inner shell electron U الکترون درونی
valence shell U پوسته والانس
illuminating shell U گلوله روشن کننده
illuminating shell U گلوله منور
half shell mold U قالب نیم پوسته
double shell constraction U ساختمان دو جداره ساختمان دو غلافی
outer shell electron U الکترون بیرونی
shell molding process U فرایند قالب گیری پوستهای
soft shell clam U صدفپوستنازک
shell moulded casting U قطعه ریختگی قالب گیری پوستهای
high explosive shell U گلوله محترقه شدید
shell molding machine U دستگاه قالب گیری پوستهای
outer shell electron U الکترون لایه بیرونی
outer shell electron U الکترون رسانایی
hard shell clam U پوستسختصدف
shell molding type foundry U ریخته گری نوع قالب گیری پوستهای
Recent search history Forum search
There is no search result on forum.
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com