English Persian Dictionary - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Enter keyword here!
  Tips | Translate!
✘ Close
✘ Close
Total search result: 171 (6363 milliseconds)
ارسال یک معنی جدید
Menu
English Persian Menu
diamond antenna U انتن لوزی شکل
rhombic antenna U انتن لوزی شکل
معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری.
Other Matches
diamond formation U ارایش لوزی شکل گسترش لوزی
Joshegan U جوشقان [این منطقه در مرکز ایران از قرن دوازدهم هجری قالیبافی با طرح بندی لوزی معروف بوده است. لوزی ها از انواع گل ها بهره گرفته و گاه حالت یک ترنج بزرگ دارد.]
kytoon U انتن گازی هلیومی انتن موقتی
Herati pattern U طرح هراتی [در این طرح گل ها در قالب شکل لوزی خود را نشان داده و تمامی متن فرش را در بر می گیرند. برگ ها از چهارسو به سمت خارج امتداد داده شده و با لوزی های مجاور خود متقارن می شوند.]
crystal ball U گنبد انتن رادار انتن صفحه تصویر رادار
crystal balls U گنبد انتن رادار انتن صفحه تصویر رادار
pitot pressure U فشار وارد به انتن فشارسنج هواپیما یا ناو فشار انتن فشارسنج
rhombic U لوزی
rhombus U لوزی
amygdalate U لوزی
lozenges U لوزی
rhomb U لوزی
diamond U لوزی
rhomboid U لوزی
lozenge U لوزی
rhombuses U لوزی
rhomboidal U لوزی وار
lozenge U شکل لوزی
lozenges U شکل لوزی
rhombus U لوزی شکل
rhombuses U لوزی شکل
rhombus U لوزی [ریاضی]
equilateral quadrilateral U لوزی [ریاضی]
diamond formation U ارایش لوزی
diamond-fret U ابزار لوزی
foursquare U لوزی چهارگوش
lozenges U قرص لوزی شکل
lozenge U قرص لوزی شکل
almond shape U نگاره لوزی شکل
rhomboid U متوازی الاضلاع شبیه لوزی
cone mosaic U [موزائیک با نقش های زیگزاگ و لوزی]
boxes U شکل حاصل از حرکت چهارهواپیما بصورت لوزی
box U شکل حاصل از حرکت چهارهواپیما بصورت لوزی
aerials U انتن
antennas U انتن
antennae U انتن
antenna U انتن
compartment rug U فرش با طرح خشتی یا بندی لوزی که به خانه شطرنجی و کندوی عسل نیز خوانده می شود
jewelled U [هر نوع تزئین تشکیل شده از نوارهای باریک و مهره های نیمه دایره و لوزی شکل]
dish antenna U انتن بشقابی
frame antenna U انتن چارگوش
loop antenna U انتن حلقهای
radio beacon U انتن بی سیم
flat top antenna U انتن سفرهای
fan shaped antenna U انتن بادبزنی
fan antenna U انتن بادبزنی
emergency antenna U انتن اضطراری
elevated antenna U انتن بالارونده
doublet U انتن دوبله
elevated antenna U انتن کشویی
dipole antenna U انتن دو قطبی
double antenna U انتن دوگانه
directive gain U تقویت انتن
indoor antenna U انتن داخلی
inductive antenna U انتن القائی
stacked antenna U انتن ردیفی
scanning switch U کلید انتن
rotary beam antenna U انتن گردان
yagi antenna U انتن یاگی
transmitting antenna U انتن فرستنده
receiving antenna U انتن گیرنده
radar antenna U انتن دار
outdoor antenna U انتن بلند
noise reducing antenna system U انتن ضد همهمه
mains antenna U انتن شبکه
magnetic coupling transformer U مبدل انتن
outdoor antenna U انتن مرتفع
loop antenna U انتن حلقوی
lightning switch U کلید انتن
jigger U مبدل انتن
vertical antenna U انتن عمودی
beam switching U کلیدزنی انتن
antenna pattern U انتشار انتن
aerials U انتن هوایی
bayed U دهانه انتن
baying U دهانه انتن
antenna impedance U ناگذرایی انتن
bays U دهانه انتن
ground antenna U انتن زمینی
aerial mast U دکل انتن
aerial switch U کلید انتن
earth antenna U انتن زمینی
antenna ground U انتن زمینی
antenna switch U کلید انتن
bay U دهانه انتن
antenna capacity U فرفیت انتن
antenna gain U بهره انتن
antenna coil U پیچک انتن
doublets U انتن دوبله
aerial switching U کلیدزنی انتن
crystal balls U انتن رادار
array U دستگاه انتن
lead-in U سیم انتن
lead-ins U سیم انتن
cartwheel antenna U انتن شعاعی
collective antenna U انتن جامع
billboard array U انتن بدسپرینگ
bedsprings U انتن بدسپرینگ
dummy antenna U انتن کمکی
cone antenna U انتن مخروطی
artificial antenna U انتن کمکی
conical antenna U انتن مخروطی
mattress array U انتن بدسپرینگ
arrays U دستگاه انتن
crystal ball U انتن رادار
antenna U موج گیر انتن
all wave antenna U انتن تمام موج
antennae U موج گیر انتن
polyrod antenna U انتن میله پلاستیکی
radome U گنبد انتن رادار
aerials U انتن هوایی رادیو
antennas U موج گیر انتن
zigzag aerial U انتن دندانه ارهای
pitot U انتن فشارسنج هوا
lead in insulator U عایق سیم انتن
inverted l antenna U انتن معمولی رادیو
l antenna U انتن معمولی رادیو
antenna inductance U القاء گری انتن
antenna pattern U طرح انتشارامواج انتن
lobe switching U کلید زنی انتن
broadband antenna U انتن با باند گسترده
aperiodic antenna U انتن با باند گسترده
directional antenna U انتن جهت دار
folded dipole U انتن دو قطبی دولا
mach front U انتن ماخ سنج
antenna wavelength U طول موج انتن
mach stem U انتن سرعت سنج
dipole U انتن نیم موج
direction finding aerial U انتن جهت یابی
parmakli U لوزی پنجه ای [این طرح در گلیم های ترکیه بکار رفته و در اصطلاح محلی به معنی انگشت می باشد.]
scans U یک دور گردش انتن رادار
scanned U یک دور گردش انتن رادار
half wave dipole U انتن دو قطبی نیم موج
antenna mine U مین مجاورتی انتن دار
mach stem U انتن سرعت سنج هواپیما
scan U یک دور گردش انتن رادار
corner reflector antenna U انتن با بازتابنده گوشه دار
mach wave U انتن سرعت سنج هواپیما
Ertman gul U [نوعی طرح گل در قالی های ترکمن که بصورت لوزی بافته شده و در دو انتها جلوه ای از شاخ قوچ را نشان می دهد.]
diamond design U طرح قاب لوزی [که بیشتر در فرش های هندسی باف قشقایی، ایلیایی و نواحی غرب ایران بکار می رود.]
hunting U نوسان دادن انتن رادار درردیابی
bracket U احاطه کردن تیر پایه انتن
coil antenna U انتن حلقوی به شکل سیم پیچ
sidelobe U ستونهای جانبی انرژی انتن رادار
pitot U انتن فشارسنج دماغه هواپیما یاکشتی
scurve distortion U لرزش تصویر رادار در اثرحرکت انتن
pitot static tube U لوله ثابت انتن فشارسنج هوا
mach front U میله انتن سرعت سنج هواپیما
radome U پوشش پلاستیکی انتن رادار درهواپیما
lozenge design U طرح لوزی شکل [که به حالت های مختلف در طرح ها از آن استفاده می شود.]
net antena U انتن روی تور والیبال به بلندی 76 تا 101 سانتیمتر
sbend distortion U لرزش تصویر دراثر حرکت زیگزاکی انتن رادار
localizer mode U روش کنترل هواپیما بااستفاده از انتن سمت نما
Jaldar U [نوعی طرح پاکستانی که در آن ردیف های لوزی شکل و هشت وجهی بصورت یک ردیف در میان بافته می شوند.]
pip matching U روش بصری روانه کردن انتن رادار در ارتفاع و سمت
microwave hop U یک کانال رادیویی ریزموج میان انتن بشقابی که متوجه یکدیگر هستند
Soumak medallion U ترنج سوفی [ترنج سوماکی] [این نوع ترنج لوزی شکل را به فرش های قفقازی نسبت می دهند.]
Honey comb design U طرح خانه زنبوری [یا بندی لوزی که بطور تکراری کل متن فرش را در بر گرفته و داخل خانه ها با اشکال و گل های مختلف تزپین شده است.]
localizer U انتن سمت نما یا تعیین کننده محل هواپیما نسبت به مسیرباند فرود
diplexer U وسیلهای که استفاده از یک انتن را بصورت همزمان یامجزا توسط دو فرستنده ممکن میسازد
Kasim Ushag design U طرح قسیم اوشاق [عشاق] [مربوط به فرش های کاراباغ در قرن نوزدهم میلادی می باشد که در آن ترنج بزرگی به شکل لوزی متن را در بر گرفته و اشکال قلاب مانند در جهات مختلف بافته می شوند.]
rhomb design U طرح قاب لوزی [این طرح گاه مانند قاب خشتی کل متن را می پوشاند و گاه به تعداد محدود در مرکز فرش حالت یک ترنج را به آن می بخشد.]
Jaff design U طرح جاف [جاف از روستاهای کردستان می باشد و از قدیم به بافت انواع کیسه های خورجینی و دستی شهرت داشته است. طرح ها اکثرا لوزی شکل بوده و لبه ها حالت قالب دارند.]
Zahir-Shahi design U طرح ظهیر شاه [این طرح در افغانستان رایج بوده و احتمال می رود که از سفارشات این شاه افغان باشد. در نقش لوزی ها و هشت گوش ها یک در میان جای خود را عوض می کنند.]
radio beacon U برج بی سیم انتن فرستنده بی سیم
Lori Pambak motif U ترنج لری [پامبک، این نام از شهری به همین نام در جنوب شهر تفلیس قزاقستان گرفته شده است. طرح دارای دو بال هشت وجهی بزرگ و دو لوزی کوچک در جهت مخالف بوده و زمان آن را به قرن نوزدهم میلادی نسبت می دهند.]
Mina-khani design U طرح میناخانی [این طرح منسوب به شخصی به همین نام و اهل تبریز است. گل های بزرگ بکار رفته بصورت قرینه و بندی کل متن را در بر گرفته و بوسیله شبکه های لوزی شکل یا الماسی شکل به یکدیگر متصل می شوند.]
rashwan medallion U ترنج رشوان [این شهر در استان کردستان قرار داشته و به بافت قالیچه های خورجینی، گلیم و فرش های هندسی با ترنج مخصوص به این ناحیه شهرت دارد. ترنج این فرش ها بصورت لوزی بزرگ به همراه اشکال هندسی می باشد.]
search jammer U تولید کننده پارازیت در انتن رادار وسیله جلوگیری کننده از تجسس رادار وسیله جلوگیری کننده از مراقبت
Recent search history Forum search
There is no search result on forum.
more | برای این معنی از دیگران سوال بپرسید. (Ask Question)
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Perdic.com